CyhoeddiadauBlogAelodaeth

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig mynediad agored i gyfleusterau gwneud printiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau i’r rheiny sy’n newydd i wneud printiau yn ogystal â datblygu proffesiynol i wneuthurwyr printiau ac artistiaid mwy profiadol. Mae’r ganolfan hefyd yn cydlynu dosbarthiadau, darlithoedd ac arddangosiadau arbenigol i grwpiau celf, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

Prosiect ar y cyd yw’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r

Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, Cymru LL12 7AB

[email protected] neu ffoniwch 01978 267629 / 0300 30 30 007


Gwybodaeth y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd ar y wefan hon ac nid o reidrwydd barn Coleg Cambria.