Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig mynediad agored i gyfleusterau gwneud printiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau i’r rheiny sy’n newydd i wneud printiau yn ogystal â datblygu proffesiynol i wneuthurwyr printiau ac artistiaid mwy profiadol. Mae’r ganolfan hefyd yn cydlynu dosbarthiadau, darlithoedd ac arddangosiadau arbenigol i grwpiau celf, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

Prif swyddogaeth y ganolfan yw hwyluso mynediad agored i’r stiwdio argraffu sy’n rhoi cyfle i unrhyw un sydd â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio’r cyfleusterau unwaith y byddant wedi ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Mae’r ganolfan yn barod ar gyfer gwneud printiau traddodiadol a rhai anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd a phrintio sgrin.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer gwneud printiau yn ogystal â chefnogi artistiaid a dylunwyr yng Nghymru a thu hwnt gyda’r nod o hyrwyddo’r cyfrwng o wneud printiau wrth greu cyfleoedd amrywiol i bobl i ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn brosiect Coleg Cambria a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r
Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Coleg Cambria, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, Cymru LL12 7AB

[email protected] neu ffoniwch 01978 267629 / 0300 30 30 007

Gwybodaeth y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd ar y wefan hon ac nid o reidrwydd barn Coleg Cambria.