11 – 12 Gorffennaf – Celfyddyd llyfrau: strwythurau a thechnegau gyda Michelle Rowley

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Ffotograffau gan / Photographs by: Rhi Moxon

Nigel Morris

‘Roedd llawer iawn i’w wneud mewn amser byr, ond nid oedd hynny’n broblem i mi, er credaf fod rhai wedi ei chael hi’n anodd dal i fyny. Yn fy marn i, rhan gyntaf y gweithdy oedd fwyaf defnyddiol (y plygu ac ati) gan mai dyma oedd fy nealltwriaeth am lyfrau artistiaid. I mi’n bersonol, nid wyf yn meddwl y byddai’n defnyddio’r elfen rhwymo llyfrau, ond rwy’n deall bod rhai wedi canfod hwn yn ddefnyddiol iawn. Fodd bynnag, mae llyfr artist bellach yn rhywbeth y byddaf yn ei ddefnyddio yn y dyfodol. Roedd yn weithdy da a gwnaeth Michele y dyddiau’n bleserus iawn’.

Postiwyd yn/posted in Profi.

Sylwadau ar gau.