Sychbwynt Carborwndwm gyda Theresa Taylor (13/08/2015 – 14/08/2015) – – Dim lle ar ôl

Yn y gweithdy hwn bydd cyfle i chi archwilio potensial y dechneg ddigymell ac uniongyrchol hon o wneud printiau.

Trwy grafu i mewn i blât alwminiwm heb ddefnyddio asid na sylffadau gallwch greu darlun gyda llinell, ond trwy ychwanegu grit carborwndwm gallwch hefyd gynhyrchu marciau hylif a chreu darlun diddorol a chyffrous. Gallwn hefyd arbrofi gyda lliw , gall carborwndwm lynu ar wyneb y plât gan greu ardaloedd dwys o inc ar eich darlun. Nid yw cemegau yn cael eu defnyddio ar gyfer y broses hon ac mae’n rhoi nodwedd arluniol i’r darlun argraffedig terfynol.

Mae Theresa yn arlunydd profiadol sydd wedi arddangos yn helaeth ar draws Prydain ac yn ddiweddarach, cyflwynwyd ei gwaith mewn sioe yn Ninas Mecsico. Graddiodd yn y 70au gyda gradd  mewn Celf Gain ac mae bellach yng nghamau olaf ei MA mewn Celfyddyd Gain yn UCLan , Preston, Sir Gaerhirfryn. Yn ogystal â bod yn arlunydd, mae Theresa wedi gweithio fel Therapydd a Seicotherapydd Celf yn y gorffennol, ond mae bellach yn gweithio fel arlunydd llawn amser. Mae Theresa yn aelod o’r Cyngor Gwneuthurwyr Printiau, Llundain, ImPress Artist-Printmakers Collective yng ngogledd Lloegr a grŵp Green Door Artist sydd wedi’i lleoli yn Kendal, Cumbria.

Mae Theresa yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau yn ei gwaith ac yn fwy diweddar bu’n arbrofi gyda’r priodweddau gwneud printiau sydd gan latecs. Mae ei gwaith yn ymdrin â materion seicolegol trwy ddefnyddio trosiadau a dynnwyd o’r byd naturiol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y môr fel locus seicolegol.

  • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
  • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00

Sylwadau ar gau.