18 – 19 Gorffennaf – Argraffu â Sgrîn gydag Emma Gregory

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Ffotograffau gan / Photographs by: Angela Davies

Angela Davies

‘Roedd bod yn rhan o’r gweithdy deuddydd mewn argraffu â sgrin gydag Emma Gregory yn brofiad prysur a bywiog. Roedd Emma yn athrawes groyw a rhannodd lawer o’i gwybodaeth am ddulliau a phrosesau argraffu, gan neilltuo amser penodol i bob myfyriwr er mwyn ein galluogi i archwilio dulliau a oedd yn berthnasol i’n harferion unigol. Cafodd ansawdd y dyluniadau a’r printiau a gyflawnwyd gan fy nghyfoedion yn ystod y profiad dwys hwn argraff gref arnaf. Bu’n hynod o ysgogol a chefnogol ac roedd y profiad yn un pleserus iawn – diolch Emma!’

Postiwyd yn/posted in Profi.

Sylwadau ar gau.