Aelodaeth 2016-17

Rydym yn falch o gael cyhoeddi bod ein cais i Gyngor Celfyddydau Cymru am gyllid wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer prosiect y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn 2016/17.

Yn 2016/17 bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu trwy gyfrwng gwneud printiau.
Byddwn felly’n cynnig mynediad stiwdio agored, gweithdai arbenigol gyda gwneuthurwyr printiau / artistiaid, cyfleoedd i gael ysgoloriaethau, cyrsiau, a digwyddiad symposiwm. Byddwn yn nodi’r manylion ar ein sianelau gwefan / cyfryngau cymdeithasol cyn bo hir.

Cyfnod yr aelodaeth yw o fis Ebrill 2016 i fis Mawrth 2017, a bydd yn £35.00 am y flwyddyn.

Os hoffech chi i ddod yn aelod (er mwyn cael defnyddio’r stiwdio yn ystod y cyfnodau mynediad agored a chael gostyngiadau ar weithdai ac ati), a wnewch chi lawrlwytho a llenwi’r ffurflen aelodaeth a’i hanfod yn ôl gyda’ch tâl (arian parod neu siec yn daladwy i Goleg Cambria). Cewch ymaelodi y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r stiwdio hefyd. Bydd yr holl ffioedd yn cael eu defnyddio i gynorthwyo i redeg y Ganolfan (cliciwch yma i gael y ffurflen aelodaeth: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/aelodaeth/).

Bydd cost Mynediad Agored yn parhau i fod yn £6.00 (hanner diwrnod) / £ 10.00 (diwrnod llawn).

Hoffem ddiolch hefyd i chi ein holl aelodau a’n defnyddwyr am eich cefnogaeth barhaus, eich brwdfrydedd, a’ch ymrwymiad. Roedd y Ganolfan yn hynod lwyddiannus yn 2015/16 gyda lefelau cyfranogi da iawn ac adborth cadarnhaol dros ben. Hoffem ni gael adeiladu ar hyn wrth symud ymlaen.

Gan edrych ymlaen at gael eich gweld yn y stiwdio.

Sylwadau ar gau.