Aelodaeth y Ganolfan Argraffu Ranbarthol 2020-21

Er mwyn gallu ddefnyddio’r stiwdio yn ystod sesiynau Agored mae’n rhaid i chi ddod yn aelod o’r Ganolfan.

Rydym yn hapus iawn i groesawu aelodau newydd i’r Ganolfan. I ymuno â’r stiwdio rydym yn gofyn eich bod chi’n gymwys yn o leiaf un neu ddau ddull gwneud printiau sylfaenol, fel eich bod chi’n gallu defnyddio’r cyfleusterau yn ddiogel ar ben eich hunain. Rydym yn cynnig cymorth technegol ac yn goruchwylio yn y stiwdio ym mhob un o’n sesiynau Agored.

Os ydych chi’n newydd i wneud printiau neu os hoffech chi ddiweddaru eich sgiliau, gallwch gofrestru ar gyfer un o’n gweithdai Cyflwyno / Diweddaru Sgiliau Gwneud Printiau.

Yn 2020/21, byddwn yn cynnig dau gynllun aelodaeth.

Aelodaeth Flynyddol Safonol

1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021

  • Defnyddio’r stiwdio a chyfleusterau gwneud printiau yn ystod sesiynau agored ar sail talu ar y pryd (£8 am hyd at 4 awr / £12 am ddiwrnod cyfan)
  • Cymorth technegol ac ymarferol yn ystod sesiynau agored
  • Gostyngiad aelodaeth yn unig ar weithdai
  • Negeseuon e-bost rheolaidd
  • £45.00

Aelodaeth Flynyddol Gynhwysol

1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021

  • Defnyddio’r stiwdio a chyfleusterau gwneud printiau yn ystod pob sesiwn agored (120+ o sesiynau)
  • Cymorth technegol ac ymarferol yn ystod sesiynau agored
  • Gostyngiad aelodaeth yn unig ar weithdai
  • Negeseuon e-bost rheolaidd
  • £145.00

I gofrestru mae’n rhaid i chi lawrlwytho, cwblhau ac anfon ein ffurflen aelodaeth yn ôl
Caiff yr holl ffioedd eu defnyddio i dalu am gostau rhedeg y Canolfan
 
Ffurflen Aelodaeth (PDF)