Aelodaeth

Aelodaeth flynyddol y Ganolfan Argraffu Ranbarthol o’r 1af o Ebrill hyd y 31ain o Fawrth yw £35.00.

Mae aelodaeth yn cynnwys:

  • Defnyddio’r stiwdio a’r cyfleusterau gwneud printiau am ffi fechan yn ystod cyfnodau mynediad agored
    (£6.00 am hyd at 4 awr neu £10.00 am sesiwn cyfan)
  • Cymorth technegol ac ymarferol yn ystod sesiynau mynediad agored
  • Gostyngiad o 35% ar weithdai dewisol yn y ganolfan ar wneud printiau
  • Diweddariadau rheolaidd ar e-bost

Ffurflen Aelodaeth (PDF)