Alex McIntosh a Sara Devoreux-William

Mae’n bleser gen i gyflwyno Alex McIntosh a Sara Devoreux-William, sydd yn ddau Hwylusydd Argraffu newydd yn y Ganolfan.  Byddant yn goruchwylio gweithdai Mynediad Agored a gweithdai eraill yn y stiwdio, yn ogystal â chynorthwyo a rhoi cyngor technegol.

Mae’r gan y ddau ohonynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o brosesau gwneud printiau gwahanol. Dewch draw i’r Ganolfan i’w cyfarfod yn ystod un o’n sesiynau Mynediad Agored.

Sylwadau ar gau.