Alison Craig

Invalid Displayed Gallery

Mae Alison Craig wedi paentio a thynnu lluniau a ar hyd ei hoes. Cafodd radd mewn Celfyddyd Gain o NEWI (Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn) yn 2005.  Ers hynny, mae hi wedi gweithio’n llawn-amser fel artist gweledol.  Derbyniodd Ddiploma Gwneud Printiau Proffesiynol gan Goleg Iâl (Coleg Cambria erbyn hyn) yn 2007.  Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y DU a thramor, ac mae’n aelod sefydlol yr “Helfa Gelf” Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru.

Mae ei phaentio a’i phrintiau’n adlewyrchu’i pherthynas â’r byd naturiol, gan ddefnyddio lliw a marciau ystumiol i gyfleu’r ymdeimlad o le.  Cafodd ei hysbrydoli gan yr ymdeimlad o barhad cynhenid y tirlun, i ymchwilio i ddyfalbarhad yr ysbryd dynol trwy amser, gan ddefnyddio’r pethau y gallwn eu gweld, i awgrymu’r hyn sydd oddi tanynt.  Mae delweddau o gerrig a phethau wedi’u darganfod, terfynau caeau, cyrsiau dŵr, pethau gweledig ac anweledig, yn cyfrannu at y cyfanwaith i greu gwaith y gellir ei ddehongli ar fwy nag un lefel.

www.stiwdiopenyrallt.com

Sylwadau ar gau.