[slideshow_deploy id=’1987’]

Amdanom ni

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Sefydliad sy’n canolbwyntio ar artistiaid yw’r Ganolfa Argraffu Ranbarthol wedi ei lleoli yn y stiwdio argraffu yng Ngholeg Cambria, Wrecsam ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol i wneud printiau gan gynnwys mynediad agored, gweithdai, cyrsiau ac arddangosiadau.

Prif swyddogaeth y ganolfan yw hwyluso mynediad agored i’r stiwdio argraffu sy’n rhoi cyfle i unrhyw un sydd â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio’r cyfleusterau unwaith y byddant wedi ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Mae’r ganolfan yn barod ar gyfer gwneud printiau traddodiadol a rhai anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd a phrintio sgrin.

Cynhelir gweithdai a chyrsiau yn y ganolfan yn rheolaidd ac maent yn agored i unrhyw un, o ddechreuwyr llwyr i wneuthurwyr printiau mwy profiadol. Maent yn cynnig cyfle gwych i weithio’n agos gydag amrywiaeth o artistiaid printiau proffesiynol a dysgu’n uniongyrchol ganddynt. Mae’r ganolfan hefyd yn cydlynu dosbarthiadau arbenigol mewn gwneud printiau, darlithoedd ac arddangosiadau i grwpiau celf, ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer gwneud printiau yn ogystal â chefnogi artistiaid a dylunwyr yng Nghymru a thu hwnt gyda’r nod o hyrwyddo’r cyfrwng o wneud printiau wrth greu cyfleoedd amrywiol i bobl i ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Prosiect ar y cyd yw’r ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru.