Arbrofi wrth argraffu â sgrin gyda Bonnie Craig

19 a 20 Gorffennaf 2018
10:00-16:00

Beth am arbrofi gyda lliwiau, siapiau, cyfansoddiad, gwead a phatrymau, yn y gweithdy deuddydd argraffu â sgrin hwn gyda’r artist Bonnie Craig.

Bydd y gweithdy yn mabwysiadu agwedd greadigol a chwareus i argraffu â sgrin, gan ddefnyddio technegau sy’n cynnwys haenu, masgio, trosbrintio a collage i greu printiau unigryw a mynegiannol. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’r sgrîn fel offer gwneud delweddau a gwneud marciau, ac i archwilio argraffu â sgrîn fel proses arbrofol.

Byddwch yn cyfrannu eich syniadau a’ch ysbrydoliaeth chi eich hun i’r gweithdy, a byddwch yn cael y cyfle i weithio’n unigol ac ar y cyd. Cewch fynd â chasgliad o’ch printiau eich hun adref gyda chi, yn ogystal â rhai darnau cydweithredol y buoch yn gweithio arnynt gyda phobl eraill.

Nid oes angen profiad argraffu â sgrîn arnoch chi, ond dewch atom gyda meddwl agored a bod yn barod i chwarae!

http://www.bonnie-craig.com/

Mae Bonnie Craig yn artist sy’n gweithio’n bennaf gyda phatrwm. Mae hi’n gweithio o Lancaster yng ngogledd-orllewin Lloegr ac mae ganddi MA mewn Patrymau Arwyneb ac mae hi’n gweithio ar gomisiynau cyhoeddus a chelf gymunedol, arddangosfeydd unigol a grŵp, a gweithdai a gweithiau celf gydweithredol.

Mae hi wedi cynnal gweithdai gyda sefydliadau fel y Wellcome Collection, Gŵyl Wyddoniaeth Swydd Gaerhirfryn, Light Up Lancaster a Marchnad Gelf Efrog ac mae wedi treulio cyfnodau preswyl gyda Art Gene, In Certain Places, the Little Beach Hut of Dreams ac Artlab ym Mhrifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn

Syrthiodd mewn cariad ag argraffu â sgrîn bedair blynedd yn ôl, a chafodd ei denu gan symlrwydd a chyflymder y broses. Mae hi’n tueddu i gynhyrchu sgrin-brintiau unigol yn hytrach nag argraffiadau, ac yn aml mae hi’n dechrau gweithio heb unrhyw gynllun penodol – gan wneud y gorau o hap a siawns a greddf yn ei phroses gwneud printiau.

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/ Aelodau £90.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.