Archwilio Gwneud Marciau yn defnyddio Ysgythru-Electro gyda Don Braisby

Dydd Iau 30 Mehefin – Dydd Gwener 1 Gorffennaf

10:00-16:00

Mae ysgythru-electro yn broses sydd wedi cael ei hailddarganfod yn ddiweddar ar gyfer creu platiau argraffu intaglio a cherfweddol. Y prif hyrwyddwyr ac ysgrifenyddion ar gyfer y broses hon yw Alfonso Crujera, Bob Perkin, Cedric Green, Marion ac Omri Behr ac Ole Larsen. Mae’r gweithdy hwn yn seiliedig ar eu hysgrifennu nhw a’m hymchwil a’m mhrofiad fy hun o ddefnyddio’r broses.

Disgrifir ysgythru-electro fel un o’r technegau llai peryglus allan o’r holl dechnegau ysgathru sydd ar gael. Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar botensial ysgathru-electro fel dull gwneud marciau arall yn hytrach na’i nodweddion diwenwyn.

Nod y gweithdai:

  • Cynnig cyflwyniad syml i’r theori ac ymarfer ysgythru-electro.
  • Cyflwyno’r offer sydd eu hangen ar gyfer ysgathru-electro a phlatio, sut i’w gosod a’u defnyddio yn ddiogel.
  • Creu platiau, gwrthyddion a ‘stop outs’ creadigol.
  • Paratoi ac ysgathru platiau.
  • Incio ac argraffu platiau.

Amcanion:

  • Bydd cyfranogwyr wedi derbyn gwybodaeth ymarferol o ysgathru-electro ac wedi creu a phrofi sawl plât.
  • Bydd cyfranogwyr yn cael cyflwyniad o blatio-electro fel proses sydd â photensial i wneud printiau. Bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar ysgathru-electro ar ddur ac alwminiwm meddal.

https://donbraisby.me 

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.