Argraffu â Sgrîn gydag Emma Gregory (09/07/15 – 10/07/2015) – Dim lle ar ôl

Mae’r gweithdy deuddydd hwn yn cynnig yr hanfodion sylfaenol mewn argraffu â sgrin: sut i baratoi sgrin ac argraffu gan ddefnyddio stensil syml wedi’i dorri o bapur; sut i ddatblygu delwedd o farciau wedi’u darlunio a’u hargraffu; araenu a dinoethi sgriniau a haenu i lunio argraffiadau sgrin o ansawdd llofnodol a greddfol.

Astudiodd Emma Gregory gelfyddyd gain yn Ysgol Ganolog Celf a Dylunio (Central School of Art & Design), a dilynodd nifer o lwybrau gyrfaol wedi hynny gan weithio i sefydliadau gan gynnwys Oriel Hayward, y Theatr Genedlaethol a Stiwdios Riverside. Yn fwy diweddar, ailsefydlodd stiwdio intaglio (‘diwenwyn’) Bluecoat ac ychwanegodd argraffu â sgrin. Mae hi bellach yn byw ym Mryste lle mae hi’n dysgu ac yn gwneud gwaith celf.

Defnyddia celf weledol Emma ffurfiau naturiol yn fan cychwyn ac mae ei hargraffiadau â sgrin yn rhydd, gan ddefnyddio marciau wedi eu gwneud â llaw a monoargraffu yn fan ymdael i haenu stensiliau. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiect wedi ei leoli yn stordai sŵoleg Prifysgol Lerpwl. Cofiwch fwrw golwg ar flog y prosiect http://glasswaxandpencil.wordpress.com/

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer gallu cymysg (gan gynnwys dechreuwyr) a darperir yr holl ddeunyddiau.

  • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
  • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00

Sylwadau ar gau.