Arlunio gyda sgrin-brintio gyda Tara Dean (01-02/11/18)

Dydd Iau 1 a Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018

10:00 – 16:00

Yn ystod y gweithdy deuddydd hwn, byddwch yn defnyddio arlunio llinell i greu delwedd yn seiliedig ar dirlun gan weithio gyda lluniau o’ch llyfrau braslun neu’n creu brasluniau newydd o’r tirlun/amgylchedd y tu allan i’r stiwdio.

Byddwch yn edrych ar wahanol weadau gan eu harddangos ar y sgrin a’u cyfuno gyda stensiliau papur i gynhyrchu sgrin-brint wedi ei haenu.

Byddwch hefyd yn arbrofi gyda phaent acrylig a chanfod sut gellir ychwanegu’r cyfrwng gwneud printiau i greu cysgodion tryloyw, gan gynhyrchu effaith dyfrlliw/paentiad o fewn yr haenau.

Tara Dean

Rydw i’n arfer archwilio ac arbrofi gyda darganfyddiadau, gan gasglu darnau a hynny’n aml o dan ddylanwad yr amgylchedd y caf fy hun ynddo! Gall y rhain fod yn ddarluniau, ychydig linellau, darnau rydw i wedi dod o hyd iddynt ar fy nheithiau. Naturiol neu wedi eu cynhyrchu.  

Golyga natur fy ngwaith na fydd y darnau a ganfuwyd yn aml yn cael eu datblygu am dipyn; maen nhw’n aros yn fy llyfr brasluniau ac fe gyfeirir atynt yn aml yn nes ymlaen.  Mae’r delweddau rydw i’n eu cynhyrchu yn troi o amgylch gwerthoedd argraffu.  Byddaf yn datblygu dim ond proflen a’r darn gorffenedig yn aml.  Rydw i’n cynhyrchu gwaith sydd wedi cael ei greu allan o nifer o rannau o’r canfyddiad gwreiddiol, gan gynhyrchu gludwaith o elfennau. Lluniau yw’r rhan fwyaf dylanwadol o’r gwaith rydw i’n ei gynhyrchu. Mae’r llinellau cychwynnol hyn yn cael eu newid weithiau.  Byddaf yn haenu papur, torri stensiliau, cuddio rhannau o’r stensil a ddyluniwyd, gan gynhyrchu sawl lefel o liw wedi ei weadau a chynhyrchu dehongliadau amgen o’r llun gwreiddiol!

Mae hyn yn ysbrydoli fy niddordeb mewn creu gweithdai cymunedol sy’n hyrwyddo profiad sy’n ein hannog i archwilio gyda’n gilydd.

www.taradean.co.uk

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/Aelodau £90.00

Archebu’n hanfodol (drwy e-bost neu ffonio)

Sylwadau ar gau.