Artists’ Proof – 03/04/2014 – 6pm-8pm (The Gallery at Bank Quay House in Warrington)

flyerweb-01-01

Y Gwanwyn hwn, mae gwneuthurwyr printiau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam, a Hot Bed Press, Salford, yn cyflwyno gweithiau newydd yn The Gallery, Bank House Quay, Warrington.

Enw’r arddangosfa hon fydd ‘Proflenni Artistiaid’. Bydd yn edrych ar amrywiaeth a sgiliau’r ddwy stiwdio print gyfoes, gan ddangos gwaith presennol yr aelodau.

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar yr artist ac mae wedi’i lleoli yn stiwdio print Coleg Cambria, Wrecsam. Mae’n cynnig nifer o gyfleoedd creadigol gwahanol ar gyfer gwneud printiau, gan gynnwys gweithdai, cyrsiau ac arddangosiadau mynediad agored. Dyma brosiect ar y cyd, sy’n cael ei ariannu gan Goleg Cambria a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r ganolfan yn darparu cyfleusterau gwneud printiau rhagorol a chymorth i artistiaid a dylunwyr Cymru a thu hwnt, gyda’r nod o hyrwyddo’r cyfrwng printiau trwy greu cyfleoedd amrywiol i bobl ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

Warws Fictoraidd yn Salford yw cartref Hot Bed Press a dyma weithdy print mynediad agored mwyaf y rhanbarth. Mae’n darparu cyfarpar gwneud printiau arbenigol ac arbenigedd mewn gwneud printiau a chelfyddyd llyfrau. Mae’r stiwdio – nid er mwyn elw – yn ymroddedig i gefnogi unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud printiau ac mewn hyrwyddo gwneud printiau i gynulleidfa ehangach, trwy arddangosfeydd, cyrsiau a phrosiectau cydweithredol eraill.

Mae’r arddangosfa, sy’n rhad ac am ddim, ar agor i bawb o 3 Ebrill tan 26 Mai. Mae’r oriel, a’i siop goffi ar y safle, ar agor 8.30 -5.00 o ddydd Llun tan ddydd Gwener a 9.00 – 3.00 ar ddydd Sadwrn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
www.hotbedpress.org
www.thegalleryatbankquayhouse.co.uk

Sylwadau ar gau.