Cyfle am Ysgoloriaethau mewn Argraffu

Fel rhan o ymrwymiad y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i artistiaid ar gamau cychwynnol eu gyrfa, rydym yn cynnig hyd at 5 lle ar raglen ysgoloriaeth argraffu ‘Profi’ i ddechrau ym mis Gorffennaf hyd at fis Rhagfyr 2013.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr AB, Israddedigion, Graddedigion ac Ôl-raddedigion sydd â diddordeb mewn argraffu ac sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y celfyddydau gweledol/diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Nod Profi yw i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau a’u disgyblaeth bersonol er mwyn llunio sylfaen gadarn i’w galluogi i wireddu eu potensial creadigol trwy gyfrwng argraffu.

Bydd hyn yn cynnwys dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac arbenigwyr ym maes argraffu cyfoes ac ymuno yng ngweithgareddau a digwyddiadau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol (yn ddi-dâl|) rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2013.

Bydd y blog hwn y cofnodi ac yn olrhain cynnydd yr artisitiaid sy’n cymryd rhan yn ysgoloriaeth Profi. Bydd diweddariadau rheolaidd arno amdanynt a chanddynt. Byddant yn cynnwys lluniau, delweddau a sylwadau am eu gwaith a’u cynnydd yn ystod yr ysgoloriaeth. Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar y siwrnai cyffrous a chredigol hwn trwy waith argraffu!

Postiwyd yn/Posted in Profi