Canolfan Argraffu Ranbarthol 2018/19

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Coleg Cambria wedi derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg y prosiect Canolfan Argraffu Ranbarthol yn 2018/19. Bydd y Ganolfan yn parhau i gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu trwy wneud printiau. Gan gynnwys:

 • Stiwdio agored (120+ sesiwn y flwyddyn)
 • cynllun aelodaeth stiwdio (ar gyfer defnyddwyr Stiwdio Agored/cynnig gostyngiadau a chynigion unigryw)
 • gweithdai arbenigol gan wneuthurwyr printiau/arlunwyr gwadd
 • cyrsiau gwneud printiau
 • symposiwm argraffu blynyddol

Bydd pob digwyddiad yn cael ei hysbysebu ar ein gwefan / sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.

Symposiwm Gwneud Printiau: Pren, Leino, a llythrenwasg (14/02/2018)

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneuthurwyr printiau  a fydd yn trafod eu dulliau gweithio, cyfnodau preswyl a phrosiectau diweddar. 

Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

10:00am-4:30pm

£35.00 gan gynnwys cinio a lluniaeth

(Gostyngiadau ar gael i grwpiau)

Mae’n rhaid archebu lle  drwy anfon e-bost atom neu ein ffonio

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (25/09/17 – 04/12/17)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 25/09/2017 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £95
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 10 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi (25/04/17-20/06/17)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd?  Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Mawrth (6pm – 8pm)
 • Yn dechrau: 25/04/2017 (am 8 wythnos)
 • Dyddiadau: 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £75
 • Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 8 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.  Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 8 wythnos, cynhelir dwy sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio.  Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 8 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.

Digwyddiad Stiwdio Agored – Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Arddangosiadau Gwneud Printiau

10am-4pm
Dydd Sadwrn 8 2017
Digwyddiad RHAD AC AM DDIM

Rhan o ‘Cer i Greu
https://cerigreu.cymru/

Bydd Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Ngholeg Cambria yn cynnig arddangosiadau / gweithdai gwneud printiau technoleg isel, yn rhad ac am ddim trwy’r dydd. Os bu gennych awydd erioed i roi cynnig ar wneud printiau, dyma fan dechrau delfrydol. Gallwch hefyd ymweld â’r stiwdio gwneud printiau, gweld y cyfleusterau, cyfarfod ag aelodau ein stiwdio a gweld eu gwaith.
Mae’n rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Galwch heibio / does dim angen archebu lle (Safle Iâl, Coleg Cambria, Wrecsam –
llawr cyntaf / Bloc M (mae mynediad lifft ar gael).

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Rydym yn falch iawn o gael lansio ein cyfres newydd o weithdai ar ddydd Sadwrn sy’n canolbwyntio ar broses gwneud printiau penodol ac yn cynnig gwybodaeth ymarferol a dealltwriaeth estynedig mewn proses benodol (er enghraifft; leino, sychbwynt, sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan.

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Cyfres o weithdai deuddydd mewn proses gwneud printiau penodol

 • Dydd: Sadwrn (10am – 4pm)
 • Lefel: Canolradd / Uwch
 • Cost: Pob gweithdy: Rhai nad ydynt yn aelodau: £60 / Aelodau £50 (Rhaid archebu lle trwy anfon neges e-bost neu ffonio)
 • Yn cynnwys deunyddiau (rhaid talu erbyn y sesiwn gyntaf)

Gweithdai sydd i ddod

Canolbwyntio ar: Weithdy Torlun leino

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 19/11/16 a 26/11/16

Canolbwyntio ar: Weithdy Colagraff

Dyddiadau:  Dydd Sadwrn 04/02/17 a 11/02/2017

Canolbwyntio ar: Weithdy Sychbwynt

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 11/03/17 a 18/03/17 ŵ

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau.  Maent wedi eu cynllunio i ateb gofynion pobl sydd â diddordeb yn y pwnc ac maent yn darparu ar gyfer lefelau profiad amrywiol.

Nod pob gweithdy deuddydd yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broses penodol (er enghraifft Torlun leino, Colograff, Sychbwynt, Ysgythru neu Sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn ogystal â chyfle i gynhyrchu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau honno. Byddwch bob sesiwn yn cael ei harwain gan un o Hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Darperir deunyddiau ac offer ac anogir cyfranogwyr i archwilio pynciau a dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol y gweithdy deuddydd.

Bydd y  rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio cyfleusterau gwneud printiau mynediad agored trwy’r Ganolfan er mwyn datblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Arlunwyr ar Ymweliad arbenigol, a gynhelir yn rheolaidd trwy’r flwyddyn.

Argraffu sgrin cydweithredol ar gyfer Gŵyl FOCUS Cymru

IMG_20160429_160837

Fel rhan o FOCUS Cymru 2016 mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi comisiynu’r artistiaid Andrew a James Story i greu argraffiad sgrin cyfyngedig a dynnwyd â llaw i ddathlu’r ŵyl. Dan ddylanwad posteri seicedelig y 1970au a Threftadaeth Cymru, mae’r print yn cynnwys pob un o’r bandiau sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl. Mae’r dyluniad unigryw hwn ar gyfer y 200 o fandiau a fydd yn cymryd rhan yn FOCUS yn unig a bydd fersiwn wahanol ar gael i’w phrynu yn ystod yr ŵyl.

https://www.instagram.com/swondonkey
http://swondonkey.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Swondonkey-643859025729469/

I gael rhagor o fanylion am weithdai gwneud printiau, mynediad agored i’r stiwdio a digwyddiadau, ewch i www.regionalprintcentre.co.uk

I gael rhagor o fanylion am yr ŵyl, ewch i http://www.focuswales.com/

Focus wales Print

IMG_20160429_160608

IMG_20160429_160501

Ysgythru gydag Andrew Baldwin (30/07/2015 – 31/07/2015) – Dim lle ar ôl

Gweithdy Deuddydd

Ysgythru Acwatint Papur Tywod, Coffi codi a “Spit Bite”.

Bydd y gweithdy deuddydd yn defnyddio dulliau ysgythru diogelach ac yn gweithio ar ddau brosiect.

Gweithio gydag acwatint papur tywod.

Bydd y prosiect cyntaf yn cynnwys mesotint ‘Y Tlotyn’, sy’n cael ei alw’n hynny oherwydd ei fod yn ddewis amgen i’r mesotint gwreiddiol drud a thrafferthus. Byddaf yn dangos amlbwrpasedd yr acwatint papur emeri a sut gallwch greu print du trwchus trwy ddefnyddio papur emeri a fydd cystal ag unrhyw fesotint traddodiadol.  Byddwch yn cael plât mesotint ‘y tlotyn’ yn barod i’w ddefnyddio a’r holl offer sydd eu hangen i wneud printiau tonyddol hardd.

Gweithio gyda Choffi Codi a ‘Spit bite’

Ar gyfer yr ail brosiect, byddwch yn gweithio gydag alwminiwm a defnyddio coffi parod i beintio â brwsh, tynnu gyda nib neu ddotwaith â brws dannedd i greu delweddau arlunyddol.  Byddwn yn datblygu hyn ymhellach drwy baentio ar y plât gyda’r asid i greu arlliwiau naturiol (spit bite).  Bydd hyn i gyd yn cael ei wneud gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau sy’n llawer diogelach na’r broses draddodiadol.

I ddatblygu eich dau brosiect ymhellach byddaf yn dangos i chi fy system iawnlinio unigryw, a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio eich un plât sawl gwaith i greu amrediad llawn o liw yn y print.

Os bydd digon o amser byddaf yn dangos rhai agweddau eraill ar hyblygrwydd BIG gan gynnwys argraffiadau grwnd meddal hefyd.

 Y Rhaglen:

Y Diwrnod Cyntaf – Dydd Iau 30 Gorffennaf – Paratoi a braslunio platiau

Cyflwyniad i BIG gydag enghreifftiau o blatiau a gafodd eu paratoi gyda’r technegau y byddwch yn eu defnyddio. / Paratoi plât ar gyfer grwnd caled BIG / Gwneud acwatint gyda phapur tywod, a mesotint tlotyn / Ysgrifellu a bwrneisio / Lluniadu a phaentio â choffi / “Spit biting”.

Yr Ail Ddiwrnod – Dydd Gwener 31 Gorffennaf – Diwrnod Ysgythru ac Argraffu

Brathu gyda Sylffad Copr neu Glorid Fferrig / Incio ac argraffu / Defnyddio gwahanol bapurau argraffu / Iawnlinio platiau, defnyddio platiau unwaith a dwywaith (printiau amryliw) / Atal.

Bydd y ddau ddiwrnod yn dechrau gydag arddangosiadau ac yna amser i’r gwneuthurwyr printiau roi cynnig ar y prosesau drostynt eu hunain.  Byddai’n syniad da i’r rhai ohonoch a fydd yn cymryd rhan ddod â chamera, llyfr nodiadau a llyfr braslunio gyda chi, oherwydd hoffwn ddefnyddio f’amser gyda chi i’r eithaf.  Byddaf yn ceisio rhoi cymaint o wybodaeth dechnegol i chi ag y bo modd yn ystod y ddau ddiwrnod.  Mae’r rhaglen hyblyg yn ganllaw i ni.  Os bydd rhai ohonoch yn dymuno symud ymlaen yn gyflymach mewn maes penodol ni welaf unrhyw reswm pam na ddylai hynny ddigwydd.

 • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
 • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00