Colagraff/argraffu bloc gyda Katherine Jones (16/07/2015–17/07/2015) – Dim lle ar ôl

Cwrs Deuddydd Colagraff a Phrintio-bloc

Dull o wneud printiau intaglio yw colagraff, sy’n defnyddio gweadau i greu gwahaniaeth eang o donau a llinellau ar blât.  Caiff y plât ei argraffu drwy ddefnyddio proses wasg ysgythru ond yn wahanol i ysgythriad, nid yw’r deunyddiau i gyd yn arbenigol ac mae’r broses gwneud y plât yn naturiol a heb fod yn wenwynig.

Bydd y dosbarth penodol hwn yn canolbwyntio ar ddull syml o wneud colagraff, gan ei ddefnyddio gydag ail brint cerfwedd cyflym.  Bydd y cwrs o fudd i ddechreuwyr yn ogystal â’r rhai hynny sydd â rhywfaint o wybodaeth am wneud printiau.

  • Bydd y diwrnod cyntaf yn cynnwys arddangosiad ymarferol o wneud ac argraffu printiau intaglio cyflym trwy ddefnyddio cyfuniad o blatiau ‘colagraff’ a phrint bloc syml. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan wedyn yn gallu dechrau gwneud eu platiau eu hunain a’u hargraffu.
  • Ar yr ail ddiwrnod bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn parhau i wneud eu colagraffau a’u hargraffu. Bydd arddangosiad byr o argraffu ‘a la poupee’ (defnyddio sawl lliw ar un plât) a fydd yn cynnwys cyngor am sychu, creu cynyrchiadau gwahanol a chynnal y platiau.

Gwneuthurwr printiau ac arlunydd celfyddyd gain yw Katherine Jones. Fe’i magwyd yn Swydd Henffordd ac mae hi bellach yn byw ac yn gweithio yn Brixton yn Ne Llundain.  Mae hi’n cyfuno ffurfiau traddodiadol intaglio a phrintiau cerfwedd, sef ysgythru, colagraff a phrint-bloc, i greu ei delweddau arbennig.

Mae gan y tyndra rhwng diogelwch a pherygl, diogeledd a bod yn ddiamddiffyn, le canolog yng ngwaith Katherine.

Yn ddiweddar, mae hi wedi troi ei golygon at yr iard chwarae nodweddiadol fel cyfrwng i ddisgrifio’r themâu cyferbyniol hyn, gan drin argraffiadau o’r gwrthrychau cyfarwydd hynny a wnaed yn benodol ar gyfer y broses o chwarae ac arbrofi yn ystod plentyndod. Fel y tai a fu’n amlwg yn ei gwaith cynharach, efallai nad yw’r adeiladau hyn yn union fel maent yn ymddangos, oherwydd eu bod yr un mor ffaeledig, ac yn annibynadwy ac ydynt yn ddibynadwy ac yn ddiogel.

Derbyniodd nifer o wobrau, ac ymysg y rhai diweddaraf mae gwobr The London Original Print Fair, Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol 2014 a Gwobr Printmaking Today Prize y Gymdeithas Frenhinol Arlunwyr Gwneuthurwyr Printiau.  Derbyniodd Wobr Birgit Skiold Memorial Trust Book yn 2010, Gwobr International Print Biennale Solution Group 2009, a Gwobr London Print Studio yn 2009. Yn 2007 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil tair blynedd mewn Gwneud Printiau yn Ysgol Gelf The City and Guilds, Llundain.  Mae ei gwaith yn cael ei gadw yng nghasgliad printiau a darluniau Amgueddfa Victoria ac Albert, Llyfrgell Celf Genedlaethol Victoria ac Albert, Tŷ’r Arglwyddi a chasgliadau cyhoeddus ledled y byd.

  • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
  • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00

 

 

Sylwadau ar gau.