Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2014

Cyfleoedd am Ysgoloriaethau mewn Argraffu 2014

Ydych chi’n fyfyriwr AB, myfyriwr israddedig, wedi graddio neu ennill ôl-radd yn ddiweddar a chyda diddordeb mewn argraffu?

Fyddech chi’n hoffi dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac Arbenigwyr ym maes Argraffu cyfoes?

Yna rydym eisiau clywed oddi wrthych!

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig hyd at 3 lle ar raglen ysgoloriaeth Prawf

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus gyfle i:

  • fod yn aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol
  • ymuno yn rhaglen weithdai’r haf y Ganolfan
  • defnyddio’r stiwdio argraffu yn ystod cyfnodau mynediad agored  / defnyddio’r stiwdio argraffu ar adegau mynediad agored
  • mynychu’r symposiwm printiau a’r gweithdy ategol

Mae pob lle werth tua £1000!

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau: 09/05/2014

RPC-small-Banner-1

Am fwy o fanylion: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/cyfleoedd-am-ysgoloriaeth-mewn-argraffu/

Postiwyd yn/posted in Profi.

Sylwadau ar gau.