Cyflwyniad i Wneud Printiau gyda myfyrwyr Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr

Buom yn gweithio gyda myfyrwyr Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr yn ystod yr wythnosau diwethaf trwy gynnig Cwrs Cyflwyniad i Wneud Printiau iddynt.

Yn ystod y ddwy sesiwn gyntaf maent wedi bod yn rhoi cynnig ar sychbwynt a thorri leino gan ddatblygu eu harfer drwy wneud printiau yn bennaf, tra bod eu gwaith yn canolbwyntio ar thema bersonol, y gellir ei gysylltu’n uniongyrchol â’u cwrs Prifysgol. Fel y gwelwch cafwyd rhai canlyniadau gwych!

IMG_20150311_151406

IMG_20150311_151512

IMG_20150311_151446

IMG_20150311_151324

IMG_20150311_151419

IMG_20150318_171211

IMG_20150318_171157

IMG_20150318_171236

IMG_20150318_171151

Sylwadau ar gau.