Cyhoeddiadau a Digwyddiadau

Canolfan Argraffu Ranbarthol 2019/20

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Coleg Cambria wedi derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg y prosiect Canolfan Argraffu Ranbarthol yn 2019/20. Bydd y Ganolfan yn parhau i gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu trwy wneud printiau. Gan gynnwys:

  • Stiwdio agored (120+ sesiwn y flwyddyn)
  • cynllun aelodaeth stiwdio (ar gyfer defnyddwyr Stiwdio Agored/cynnig gostyngiadau a chynigion unigryw)
  • gweithdai arbenigol gan wneuthurwyr printiau/arlunwyr gwadd
  • cyrsiau gwneud printiau
  • symposiwm argraffu blynyddol

Bydd pob digwyddiad yn cael ei hysbysebu ar ein gwefan / sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.


Mynediad Agored

Er mwyn defnyddio’r stiwdio a’r cyfleusterau yn ystod cyfnodau mynediad agored, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol a chael rhywfaint o brofiad mewn gwneud printiau.

Bydd aelod o staff y Ganolfa Argraffu Ranbarthol wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad yn ystod cyfnodau mynediad agored.

Yn ystod y tymor

Dydd LLun – 4:30pm hyd 8:30pm

Dydd Mawrth – 4:30pm hyd 8:30pm

  • £8.00 am hyd at 4 awr neu £12.00 am ddiwrnod cyfan i Aelodau Safonol.
  • Dim tâl i Aelodau Cynhwysol.

Bydd cyfleoedd estynedig am fynediad agored ar gael yn ystod gwyliau’r coleg.

Gweler y calendr digwyddiadau am ragor o fanylion

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cadw ystod amrywiol o bapurau y gellir eu prynu yn ystod y sesiynau mynediad agored.