Cyhoeddiadau a Digwyddiadau

Gwneud Printiau:
Cyflwyniad / Gweithdy Gloywi

 

 • Diwrnod: Dydd Mawrth (6pm-8pm)
 • Dechrau: 15/09/2020 (ac yn cael ei gynnal am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 15 MEDI, 22 MEDI, 29 MEDI, 06 HYD, 13 HYD, 22 HYD, 03 TACH, 
 • 10 TACH, 24 TACH, 01 RHAG.
 • Lefel: Dechreuwr/Gloywi
 • Cost: £120.00
 • Mae hyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
  (mae angen talu’n llawn yn y sesiwn gyntaf)

 

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnal y cwrs hynod boblogaidd Cyflwyniad i Wneud Printiau unwaith eto. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr neu fel cwrs gloywi i bobl sy’n dychwelyd i wneud printiau ar ôl cyfnod o seibiant.

Ein nod yw cynnig y cyfle i chi ddefnyddio gwneud printiau i gyfoethogi’ch dawn greadigol.

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a hoffai roi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu ddiweddaru eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchedd stiwdio proffesiynol. Nod y gweithdy yw rhoi cyfres o sesiynau rhagflas ymarferol i chi ar amrywiaeth o dechnegau creadigol gwneud printiau.

Yn ystod y 10 wythnos, bydd sesiynau ar bob un o’r prosesau gwneud printiau canlynol: proflenni, intaglio, colagraff, mono a sgrin. Fe’ch addysgir gan un o Hwyluswyr Printiau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth o wneud printiau.

Bydd yr holl ddeunyddiau a chyfarpar yn cael eu darparu ac anogir mynychwyr i archwilio eu dylanwadau pwnc a chreadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Yna gall cyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos symud ymlaen i’n Gweithdai Ffocws ar Wneud Printiau a Gweithdai Artistiaid ar Ymweliad. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eich gwaith a’ch dealltwriaeth.

 

I gadw’ch lle ar y cwrs, anfonwch e-bost at; [email protected]

 

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn Ailagor 

 

Rydyn ni’n ôl!

 

Mae’r ganolfan Argraffu Ranbarthol yn agor ei drysau eto 3 Awst gyda’n cynlluniau aelodaeth newydd yn parhau o hynny ymlaen am ddeuddeg mis. I gael manylion ein dau gynllun, cliciwch y tab aelodaeth uchod. Bydd y ganolfan yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac asesiadau risg Covid Coleg Cambria ei hun tra bo’r cyfyngiadau yn parhau. I gael manylion y rhain o ran defnyddio’r ganolfan, anfonwch e-bost i’r [email protected] 

I gael manylion ein sesiynau a’n gweithdai mynediad agored sydd i’w cynnal, cliciwch ar y ddolen uchod i’r calendr.

Canolfan Argraffu Ranbarthol 2019/20

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Coleg Cambria wedi derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru i redeg y prosiect Canolfan Argraffu Ranbarthol yn 2019/20. Bydd y Ganolfan yn parhau i gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu trwy wneud printiau. Gan gynnwys:

 • Stiwdio agored (120+ sesiwn y flwyddyn)
 • cynllun aelodaeth stiwdio (ar gyfer defnyddwyr Stiwdio Agored/cynnig gostyngiadau a chynigion unigryw)
 • gweithdai arbenigol gan wneuthurwyr printiau/arlunwyr gwadd
 • cyrsiau gwneud printiau
 • symposiwm argraffu blynyddol

Bydd pob digwyddiad yn cael ei hysbysebu ar ein gwefan / sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.


Mynediad Agored

Er mwyn defnyddio’r stiwdio a’r cyfleusterau yn ystod cyfnodau mynediad agored, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol a chael rhywfaint o brofiad mewn gwneud printiau.

Bydd aelod o staff y Ganolfa Argraffu Ranbarthol wrth law i gynnig cymorth ac arweiniad yn ystod cyfnodau mynediad agored.

Yn ystod y tymor

Dydd LLun – 4:30pm hyd 8:30pm

Dydd Mawrth – 4:30pm hyd 8:30pm

 • £8.00 am hyd at 4 awr neu £12.00 am ddiwrnod cyfan i Aelodau Safonol.
 • Dim tâl i Aelodau Cynhwysol.

Bydd cyfleoedd estynedig am fynediad agored ar gael yn ystod gwyliau’r coleg.

Gweler y calendr digwyddiadau am ragor o fanylion

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cadw ystod amrywiol o bapurau y gellir eu prynu yn ystod y sesiynau mynediad agored.