Cymorthfeydd Mentoriaeth Gwneuthurwyr Printiau (03/06/16)

hg-logo

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn falch o gael cyhoeddi ein bod yn cydweithio â Helfa Gelf i gynnig sesiynau mentora gwneud printiau, ddydd Gwener 3 Mehefin, 2016

Mae’r rhaglen hon yn gyfle i wneuthurwyr printiau gael cymhorthfa un i un 30 munud gyda phanel o fentoriaid, gan ddod â safbwynt newydd i ddatblygiad eu hymarfer.

  • Dydd Gwener 3 Mehefin, 2016
  • Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam
  • £12, rhaid cadw lle

Bydd y mentoriaid yn cynnig arbenigedd mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys Celf Gymhwysol, curadu, arddangosfeydd, marchnata a manwerthu a byddant  yn gallu rhoi cyngor pwrpasol sy’n benodol i’ch ymarfer chi.

Y Mentoriaid:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 19 Mai, 2016.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer y cymorthfeydd mentoriaeth, anfonwch eich datganiad artist a’ch CV at: [email protected]

I gael rhagor o fanylion, neu ewch i:

http://www.helfagelf.co.uk/en/events/mentorship-surgery-for-printmakers

http://goo.gl/kXo8Z6

Sylwadau ar gau.