Cyrsiau

Cyrsiau newydd ar gyfer 2014/15 – cyfle gwych i gael sgiliau argraffu neu ddatblygu eich creadigrwydd gan ddefnyddio printiau

EDEXCEL BTEC Lefel 2 Uned Gwneud Printiau Creadigol

(LA0062700)

 • Cychwyn: 16/09/2014 (30 wythnos)
 • Diwrnod: Dydd Mawrth
 • Amser: 18:00 – 20:00
 • Ffi’r Cwrs: £200.00

Mae’r cwrs BTEC mewn Gwneud Printiau Creadigol yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig am wneud printiau. Fe’i lluniwyd i ddiwallu anghenion pobl â diddordeb mawr yn y pwnc ac mae’n briodol ar gyfer gwahanol safonau o ran profiad.

Nod y cwrs yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i’r dysgwyr am y prosesau a ddefnyddir ym maes gwneud printiau gyda chyfle i lunio gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i dechnegau amrywiol argraffu. Rhai o’r meysydd yr ymdrinnir â nhw fydd: prosiectau argraffu celfyddyd gain, colagraff a phrintio archwiliadol. Amrywia’r deunyddiau argraffu o decstiliau a chelfyddyd gain i waith graffeg.

Mae croeso i ddechreuwyr a’r rheiny sydd â rhywfaint o wybodaeth am wneud printiau i wneud cais.

http://www.cambria.ac.uk/courses/course.php?uid=1862

COFRESTRWCH RŴAN: http://cymraeg.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/

Cyrsiau Byr (10 wythnos)

Cynhelir nifer o gyrsiau byr sy’n rhoi cyfle i ymgyfarwyddo ag amrywiaeth o brosesau gwneud printiau. Amrywia’r deunyddiau argraffu o decstiliau a chelfyddyd gain i waith graffeg. Bydd y cyrsiau’n rhedeg am 10 wythnos a byddant yn dechrau ym mis Medi, mis Ionawr a mis Mawrth.

Croesewir dechreuwyr a’r rheiny sydd â rhywfaint o wybodaeth am argraffu.

Nod pob cwrs yw rhoi gwybodaeth a deallusrwydd i’r myfyrwyr am y prosesau a ddefnyddir ym maes gwneud printiau. Rhoddir hyn gyfle i lunio gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i dechnegau amrywiol argraffu. Rhai o’r meysydd yr ymdrinnir â nhw fydd: gweithio at brosiectau argraffu celfyddyd gain, colagraff a phrintio archwiliadol.

Mae’r cyrsiau byr hyn yn ddelfrydol ar gyfer artistiaid sy’n dymuno bod yn aelodau o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn defnyddio’r stiwdio ar gyfer argraffu annibynnol yn ystod sesiynau mynediad agored.

AGORED Cyflwyniad i Wneud Printiau (Medi)

(LA00627)

 • Cychwyn: 15/09/2014 (10 wythnos)
 • Diwrnod: Dydd Llun
 • Amser: 18:00 – 20:00
 • Ffi’r Cwrs: £85.00

COFRESTRWCH RŴAN:http://cymraeg.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/

AGORED Gwneud Printiau: Cyflwyniad (Ionawr)

(LA00639)

 • Cychwyn: 05/01/2015 (10 wythnos)
 • Diwrnod: Dydd Llun
 • Amser: 18:00 – 20:00
 • Ffi’r Cwrs: £85.00

COFRESTRWCH RŴAN: http://cymraeg.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/

AGORED Celfyddyd Gain/Gwneud Printiau/Ymarferiadau/Stiwdio (Mawrth)

(LA00637)

 • Cychwyn: 23/03/2015 (10 wythnos)
 • Diwrnod: Monday
 • Amser: 18:00 – 20:00
 • Ffi’r Cwrs: £85.00

COFRESTRWCH RŴAN: http://cymraeg.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/

Sylwadau ar gau.