D. Alun Evans

Invalid Displayed Gallery

Rwyf yn artist gwneuthurwr printiau, sy’n dod o Sir Benfro yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Sir Gaer.  Tirlun naturiol a diwydiannol Cymru a gogledd-orllewin Lloegr yw prif thema fy ngwaith creadigol, sy’n amrywio o golagraffau, monoteipiau, argraffiadau sgrin a thorluniau leino, yn ogystal â phaentio a thynnu lluniau gan ddefnyddio cyfryngau amrywiol.

Cefais radd Meistr mewn gwneud printiau celfyddyd gain o Goleg Polytechnig Manceinion ac rwyf wedi arddangos fy ngwaith yn helaeth drwy’r DU

Mae gen i weithiau yng nghasgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Cyngor Gorllewin Sir Gaer; MOMA Cymru, Y Tabernacl, Machynlleth; Coleg Prifysgol Edge Hill, Sir Gaerhirfyrn; Atkinson Art Gallery, Southport, Cyngor Sir Caerlŷr, Cyngor Sir Benfro, a’r Grosvenor Museum, Caer.

dalunevans.co.uk

Sylwadau ar gau.