Don Braisby

Invalid Displayed Gallery

Mae myfyrdod mewnol i bob siwrnai. Mae fy ngwaith yn gofnod o archwiliad o’r hunan ac eraill, trwy gyfeiriad a lle. Lleisir y naratif gan ddefnyddio iaith haniaeth a throsiad. Y ddelwedd olaf yw’r atgof cysgodol o’r siwrnai greadigol.

Mae angen gwyliwr ar y gwaith gorffenedig. Mae’r ddelwedd yn mynnu cael ei gweld, dyma sut y daw’n fyw. Caiff naratif newydd ei greu rhwng y ddelwedd a’r gwyliwr. Mae’r berthynas a ddatblygir rhwng y ddelwedd a’r gwyliwr yn dibynnu ar y cydadwaith a’r cyseiniant rhwng y ddelwedd ac atgofion, breuddwydion a phrofiadau’r gwyliwr.

Rwy’n cael bywoliaeth trwy Gofnodi Graffeg. Dull o gofnodi cynnwys a phroses cyfarfodydd busnes, digwyddiadau a chynadleddau ar ffurf graffeg yw hon.

Mae gennyf frwdfrydedd mawr am argraffu. Trwy gofnodi graffeg, rwyf wedi dysgu mai ychydig iawn o wirionedd sydd ei angen mewn cyflwyniad graffeg iddo gael ei ddeall yn llwyr gan arsylwr.

Mae’r ffaith fod gan bob un o’r crefyddau Abrahamaidd dabŵ yn erbyn creu delweddau’n tystio i rym marcio fel dull o droi’r anweladwy’n weladwy.

Ar hyn o bryd, rwy’n cynnal gwaith ymchwil i bosibiliadau marcio ysgythru electro fel dewis arall i ysgythru asid traddodiadol. Hyd yma, mae’r canlyniadau’n addawol, yn enwedig o ran y gallu i wneud marciau peintwrus a chaligraffeg sy’n anodd eu gwneud gan ddefnyddio technegau traddodiadol. Mae ysgythru electro’n creu platiau y gellir eu defnyddio ar gyfer intaglio ac argraffu cerfweddol, mae ganddynt ansawdd cyffyrddol ac maent yn weithiau celf yn eu hunain.

www.donbraisby.me

Sylwadau ar gau.