Drusilla Cole

Invalid Displayed Gallery

Bûm yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol y Celfyddydau (The University of the Arts), Llundain am dros ugain mlynedd. Ers i mi ymddeol yn gynnar a symud i Sir Amwythig, rwyf wedi mwynhau archwilio i’r holl dechnegau argraffu, ond rwy’n wirioneddol mwynhau her torlun leino gostyngol.

Yn gasglwr brwd o hen bethau,  gwelaf fod fy narluniau o’r rhain yn aml i’w gweld yn fy ngwaith celf. Hefyd, mae strwythurau a manylion pensaernïol yn bwysig iawn i mi ac fel rheol, byddaf yn gweithio o’m ffotograffau fy hun wrth ddelio â’r rhain.

Yn aml iawn, byddaf yn defnyddio fy noniau i gynhyrchu Llyfrau Artistiaid, rhywbeth sy’n heriol iawn ac yn llawn hwyl! Mae un o’m Llyfrau Artistiaid sydd wedi ei altro yn cael ei arddangos yn barhaol yn yr Ystafell Casgliadau Arbennig, Llyfrgell, Llyfrgell Bower Ashton, Prifysgol Bryste.

Weithiau, rwy’n rhoi cyflwyniadau ar Batrwm Arwyneb i griwiau sydd â diddordeb, ac yn cyfrannu’n rheolaidd at erthyglau a llyfrau.

Hyd yma, rwyf wedi ysgrifennu pedwar llyfr ar Gynllunio Patrwm Arwyneb.

‘1000 Patterns’ a gyhoeddwyd gan A & C Black 2003,

‘Patterns – New Surface Design’ a gyhoeddwyd gan Laurence King 2007, a’i ailargraffu ar ffurf llyfr bychan yn 2012

‘Textiles Now’ a gyhoeddwyd gan Laurence King 2008

‘The Pattern Sourcebook – A century of surface design’ a gyhoeddwyd gan Laurence King 2009

Rwy’n Ysgrifennydd cymdeithas y Castle Artists, sydd wedi ei leoli yn Bishops Castle; ac yn aelod o’r Art Café De Sir Amwythig, y Printmakers yn y Rodd, Llanandras, yr Inside Out Group, Croesoswallt a’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam ac rwy’n arddangos  yno’n rheolaidd. Rwyf hefyd yn dangos gwaith celf mewn amrywiol orielau yn y DU a thrwy ddigwyddiadau Stiwdios Agored, H.Art a Chelf Powys.

www.drusillacole.co.uk

Sylwadau ar gau.