Drysau ar Agor / Open Doors’ @ Undegun (05/09/15 @ 7pm)

Helfa Gelf Exhibition (Sep 15)

Bydd 10 o artistiaid o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn arddangos eu gwaith fel rhan o’r arddangosfa Helfa Gelf ‘Drysau ar Agor / Open Doors’ yng Undegun a fydd yn agor am 7pm, ddydd Sadwrn 5 Medi.

Mae’r arddangosfa yn dangos gwaith celf nifer o artistiaid gwahanol sy’n cymryd rhan yn Helfa Gelf Gelf Art Trail eleni, sy’n cael ei gynnal drwy gydol mis Medi ar draws Gogledd Cymru. Mae pob un o’r artistiaid dan sylw yn agor eu stiwdios i’r cyhoedd ac mae croeso i ymwelwyr alw heibio i’w gweld wrth eu gwaith.

Bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar agor ddydd Sadwrn 5 ac 19 Medi (11:00-5:00) ac mae croeso i bawb. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn gweld y cyfleusterau, trafod cyfleoedd gweithdy neu os hoffech weld artistiaid printiau wrth eu gwaith, cofiwch ddod draw.

Manylion ychwanegol:

http://thisproject.co.uk/

http://www.helfagelf.co.uk/

www.regionalprintcentre.co.uk

Sylwadau ar gau.