Dyfarniad Lefel 2 UAL mewn Gwneud Printiau

Cod y Cwrs: LA10611

Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

  • Lefel: canolradd (Mae profiad blaenorol o wneud printiau yn ddymunol)
  • Dechrau: 13/01/2018 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
  • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
  • Dyddiadau: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03
  • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

Cofrestrwch yma: https://goo.gl/mNiVkK

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer ystod eang iawn o artistiaid, o Durer i Warhol, i archwilio ystod yr un mor amrywiol o faterion a syniadau.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar brofiad blaenorol, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig.

I ennill Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned

  • Egwyddorion Gwneud Printiau Argraffu Uned 1 Lefel 2
  • Uned 6 Lefel 2 Gwneud Printiau Arbrofol

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd llwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd cymhwyster cyffredinol.

Os hoffech barhau â’ch astudiaethau, gallwch symud ymlaen i Ddyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau.

Gall cyfranogwyr symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored i wneud printiau sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i Weithdai Artistiaid ar ymweliad arbenigol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Sylwadau ar gau.