Dyfarniad Lefel 3 UAL mewn Gwneud Printiau (14/04/18 – 23/06/18)

Cod y Cwrs: LA10613

 • Dyma gymhwyster achrededig (yn amodol ar gael ei ddilysu) sy’n cael ei gyflwyno gan Goleg Cambria a’i gynnal gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol
 • Lefel: canolradd /uwch (Mae angen profiad gwneud printiau)
 • Dechrau: 14/04/2018 – cwrs 10 wythnos (1 diwrnod yr wythnos)
 • Dydd: Sadwrn (10 am-4pm)
 • Dyddiadau: 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 09/06, 16/06, 23/06
 • Cost: £ 420.00 – Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
 • Cofrestrwch yma: https://goo.gl/WMnjQ3

Mae gan wneud printiau fel gweithgaredd creadigol, hanes hir a nodedig.  Mae wedi bod yn gyfrwng â sawl agwedd iddo ar gyfer nifer fawr iawn o artistiaid amrywiol, o Durer i Warhol, i archwilio rhychwant materion a syniadau yr un mor amrywiol.  Bydd y cymwysterau, wrth alluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiad, yn gofyn iddynt wynebu profiadau a heriau deallusol a phwysig newydd a gynlluniwyd i feithrin dealltwriaeth feirniadol annibynnol a sylfaen sgiliau estynedig. .

I ennill Dyfarniad Lefel 3 mewn Gwneud Printiau, bydd rhaid i fyfyrwyr gwblhau dwy uned:

 • Uned 7 Lefel 3 Egwyddorion Gwneud Printiau (gorfodol)

Ac un uned ddewisol arall hefyd o blith y canlynol:

 • Uned 8 Lefel 3 Gwneud Printiau Intaglio
 • Uned 9 Lefel 3 Gwneud Printiau Cerfwedd
 • Uned 11 Lefel 3 Argraffu â Sgrîn

Caiff pob uned ei hasesu a’i safoni’n fewnol yn erbyn y meini prawf asesu ar gyfer yr unedau hynny.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ennill gradd lwyddo ym mhob uned i fod yn gymwys i gael gradd gyffredinol y cymhwyster.

Gall cyfranogwyr hefyd symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau agored gwneud printiau, sydd ar gael drwy’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, i ddatblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i fynychu Gweithdai Arbenigol Artistiaid ar Ymweliad, sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Sylwadau ar gau.