FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017 – galwad am artistiaid

#mostynprint #northwalesprint

www.mostyn.org/print

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion Ffair Brintiau Gogledd Cymru gyntaf, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd yn oriel MOSTYN Llandudno.

Bydd Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i ddefnyddwyr print o’r DU gyflwyno’r gwaith i’w werthu yn oriel gyfoes a chanolfan gelfyddydau gweledol mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau,
wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr
cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN:
‘Rydym wrth ein bodd i gael y ffair Brintiau gyntaf erioed ym MOSTYN. Rydym yn edrych
ymlaen at groesawu’r gorau o fyd printiau cyfoes. Bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu prynu
celf fforddiadwy a gwreiddiol, yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol:
‘Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn am gael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â MOSTYN er mwyn trefnu’r Ffair Brintiau. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod yn fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.’

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau yn y ffair. Mae stondinau yn gyfyngedig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17eg Medi 2017 am 5pm.

Os ydych chi’n argraffydd, stiwdio argraffu neu grŵp cydweithredol darganfyddwch fwy yn www.mostyn.org/print. Gallwch hefyd ffonio 01492 868191 neu e-bostiwch [email protected]

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017
Sadrwn 11eg Tachwedd 2017
Yn agored i’r cyhoedd: 10.30am – 5.00pm
www.mostyn.org/print

Sylwadau ar gau.