Ffair Gelf Lwyddiannus Gwneuthurwyr Printiau (06/06/15)

Diolch yn fawr iawn i’r holl artistiaid a gwneuthurwyr printiau a fu’n arddangos yn y Ffair Gelf Gwneuthurwyr Printiau ddydd Sadwrn (06/06/15) yng Nghanolfan y Santes Fair yng Nghaer. Daeth dros 120 o bobl i’r digwyddiad a gwerthwyd nifer o brintiau. Diolch yn arbennig i’r artist Nigel Morris am gyd-drefnu’r digwyddiad. Diolch hefyd i’r artistiaid Tara Dean a Mary Hill am arwain arddangosiadau gwneud printiau trwy gydol y dydd!

Rydym yn gobeithio cynnal y digwyddiad eto’r flwyddyn nesaf.

IMG_20150606_163305

IMG_20150606_111303

IMG_20150606_111313

IMG_20150606_111325

IMG_20150606_111708

IMG_20150606_111952

IMG_20150606_112000

IMG_20150606_112005

IMG_20150606_112137

IMG_20150606_114546

IMG_20150606_114552

IMG_20150606_153602

IMG_20150606_153617

IMG_20150606_153644

IMG_20150606_153711

IMG_20150606_153741

IMG_20150606_154901

IMG_20150606_162357

IMG_20150606_164456

Sylwadau ar gau.