Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Rydym yn falch iawn o gael lansio ein cyfres newydd o weithdai ar ddydd Sadwrn sy’n canolbwyntio ar broses gwneud printiau penodol ac yn cynnig gwybodaeth ymarferol a dealltwriaeth estynedig mewn proses benodol (er enghraifft; leino, sychbwynt, sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan.

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Cyfres o weithdai deuddydd mewn proses gwneud printiau penodol

  • Dydd: Sadwrn (10am – 4pm)
  • Lefel: Canolradd / Uwch
  • Cost: Pob gweithdy: Rhai nad ydynt yn aelodau: £60 / Aelodau £50 (Rhaid archebu lle trwy anfon neges e-bost neu ffonio)
  • Yn cynnwys deunyddiau (rhaid talu erbyn y sesiwn gyntaf)

Gweithdai sydd i ddod

Canolbwyntio ar: Weithdy Torlun leino

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 19/11/16 a 26/11/16

Canolbwyntio ar: Weithdy Colagraff

Dyddiadau:  Dydd Sadwrn 04/02/17 a 11/02/2017

Canolbwyntio ar: Weithdy Sychbwynt

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 11/03/17 a 18/03/17 ŵ

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau.  Maent wedi eu cynllunio i ateb gofynion pobl sydd â diddordeb yn y pwnc ac maent yn darparu ar gyfer lefelau profiad amrywiol.

Nod pob gweithdy deuddydd yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broses penodol (er enghraifft Torlun leino, Colograff, Sychbwynt, Ysgythru neu Sgrin-brintio) i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn ogystal â chyfle i gynhyrchu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau honno. Byddwch bob sesiwn yn cael ei harwain gan un o Hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Darperir deunyddiau ac offer ac anogir cyfranogwyr i archwilio pynciau a dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol y gweithdy deuddydd.

Bydd y  rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio cyfleusterau gwneud printiau mynediad agored trwy’r Ganolfan er mwyn datblygu eu gwaith ymhellach.  Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Arlunwyr ar Ymweliad arbenigol, a gynhelir yn rheolaidd trwy’r flwyddyn.

Sylwadau ar gau.