Gweithdy Artist ar Ymweliad – Colagraff gydag Estella Scholes

09/04/2015 – 10/04/2015 (10am-4pm)

Bydd y gweithdy yn pwysleisio y defnydd creadigol o ddeunyddiau syml, sydd ar gael yn rhwydd, sydd, ynghyd ag ymdeimlad cryf o ddylunio a chyfansoddiad, ac a argraffwyd gyda phaent olew, yn cynhyrchu printiau colagraff annisgwyl a chyffrous. Bydd cyfle i archwilio’r defnydd o blatiau argraffu anghymesur ac i argraffu gyda mwy nag un lliw.

Mae gan Estella Scholes MA mewn Celfyddyd Gain ac mae wedi arddangos mewn nifer helaeth o sioeau grŵp a sioeau unigol yng Ngogledd Orllewin Lloegr a Chymru. Mae ei gwaith yn cael ei gynnal mewn casgliadau preifat a chorfforaethol yn y DU a Sgandinafia.

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer rhai o alluoedd amrywiol a cheir yr holl ddeunyddiau eu darparu. Efallai bydd y cyfranogwyr yn dymuno dod â rhai arwynebau gweadog ysgafn gyda hwy i’w ymgorffori yn eu platiau colagraff.

  • Heb fod yn aelod: £120.00 / Aelodau: £75.00
  • Mae’n rhaid archebu lle trwy anfon e-bost neu ffonio

https://www.facebook.com/#!/pages/ArtEst/169095149774535

www.artestella-scholes.co.uk

Sylwadau ar gau.