Gweithdy Canolbwyntio ar Sgrin-brintio (09/05/2016+) – – Dim lle ar ôl

Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau

Cyfres o weithdai 5/6 wythnos ar broses penodol gwneud printiau

  • Diwrnod: Dydd Llun (6pm-8pm)
  • Lefel: canolradd / uwch
  • Cost: Pob gweithdy: Heb fod yn aelodau £70.00 / Aelodau £60.00 (Rhaid archebu lle trwy ffonio / anfon e-bost)
  • Yn cynnwys y deunyddiau (bydd angen talu yn ystod y sesiwn gyntaf)

Gweithdy Canolbwyntio ar Sgrin-brintio – Dim lle ar ôl

Dyddiadau: 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06

photo 2(2)

Mae ein cyfres o Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd ac i feithrin dealltwriaeth soffistigedig o wneud printiau. Maent wedi’u cynllunio i fodloni gofynion pobl sydd â diddordeb brwd yn y pwnc, ac maent yn darparu ar gyfer gwahanol lefelau o brofiad.

Bydd pob un o’r gweithdai 5/6 wythnos yn ceisio rhoi gwybodaeth am broses penodol a chael y rhai sy’n cymryd rhan ynddo i’w ddeall (er enghraifft; torlun leino, sychbwynt, sgrin-brintio) a bydd cyfle i greu gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i’r dechneg gwneud printiau. Byddwch yn cael eich dysgu gan un o Hwyluswyr Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â dealltwriaeth a gwybodaeth helaeth am wneud printiau.

Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau ac offer a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hannog i ystyried eu pwnc eu hunain a’r dylanwadau creadigol arnynt, drwy gydol y gweithdy 6 wythnos.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gallu symud ymlaen i ddefnyddio’r cyfleusterau mynediad agored sydd ar gael trwy’r Ganolfan i ddatblygu eu gwaith ymhellach. Gallant hefyd symud ymlaen i’n Gweithdai Artistiaid Gwadd arbenigol, sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.regionalprintcentre.co.uk

Sylwadau ar gau.