Gweithdy Cyflwyniad i Wneud Printiau – Dim lle ar ôl

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod yn chwilio am gyfeiriad creadigol newydd? Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gweithdy Cyflwyniad i Wneud Printiau           

  • Diwrnod: Dydd Mawrth (6pm-8pm)
  • Yn dechrau: 22 Medi 2015 (am 10 wythnos)
  • Dyddiadau: 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12
  • Lefel: Dechreuwyr/Adnewyddu
  • Cost: £95.00 (Rhaid archebu lle trwy ffonio / anfon e-bost)
  • Bydd hyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (bydd angen talu’n llawn yn ystod y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos i unrhyw un fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol.   Nod y gweithdy yw rhoi cyfres o sesiynau blasu ymarferol i chi ar nifer o dechnegau gwneud printiau creadigol gwahanol.

Yn ystod y 10 wythnos bydd dwy sesiwn ar bob un o’r prosesau gwneud printiau canlynol: cerfwedd, intaglio, colagraff, mono a sgrin.   Byddwch yn cael eich dysgu gan un o Hwyluswyr Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth helaeth am wneud printiau.

Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau ac offer a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hannog i ystyried eu pwnc eu hunain a’r dylanwadau creadigol arnynt drwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yna’n gallu symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a’r Gweithdai Artistiaid Gwadd. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eich gwaith a’ch dealltwriaeth.

Bydd ein cyfres o Weithdai Gwneud Printiau 5 wythnos yn eich galluogi i ddeall proses gwneud printiau penodol yn dechnegol yn ymarferol ac ar lefel canolradd / uwch (er enghraifft; leino, sychbwynt, sgrin-brintio). I gael rhagor o fanylion ewch i: www.regionalprintcentre.co.uk.

Sylwadau ar gau.