Gwneud printiau arbrofol gyda Finyl Japaneaidd gyda Wuon-Gean Ho – Dim lle ar ôl

Dydd Iau 4 – Dydd Gwener 5 Awst 2016

10:00-16:00

Mae Finyl Japaneaidd yn swbstrad argraffu hyblyg a hyfryd, sy’n debyg i linoliwm traddodiadol y gellir ei ysgathru a’i argraffu mewn sawl dull gwahanol. Yn ystod y cwrs dau ddiwrnod byddwch yn arbrofi dulliau newydd o ysgathru, ehangu eich repertoire o wneud marciau Mynegiannol, a rhoi cynnig ar dechnegau incio ac argraffu anghyffredin, gan gynnwys argraffu gludedd lliw ac intaglio. Dewch yn barod i gael eich ysbrydoli gan ystod eang o gelf argraffu, i arbrofi a chael hwyl!

Mae’r cwrs hwn yn brofiad gwych ar gyfer dechreuwr llwyr ond gall hefyd bod yn ddefnyddiol fel cwrs gloywi/cynhyrchydd syniadau i’r rhai hynny sydd â phrofiad blaenorol.

Mae Wuon Gean Ho wedi gweithio mewn amrywiaeth o weithdai ledled Prydain, Japan a’r UDA, ac wedi cynnal nifer o gyfnodau hyfforddi, gan gynnwys cyfnod o hyfforddiant gwneud printiau Intaglio yn Llundain, a’r cyfnod o hyfforddiant Sitka Centre for Arts and Ecology yn UDA. Mae’n gweithio yn y cyfryngau, mewn cymysg o doriadau Finyl Japaneaidd, printiau sgrin, llyfrau ac animeiddio yn bennaf. Mae’n Gadeirydd Esat London Printmakers and yn ysgrifennu’r newyddion ar gyfer cylchgrawn Printmaking Today. Yn ogystal â hyn, Wuon Gean Ho yw’r dylunydd presennol ar gyfer calendr cyfres darnau arian Royal Mint Lunar o 2014 – 2028.

www.wuongean.com

printplay.wordpress.com

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.