Gwneud printiau gyda thorlun pren gydag Anthony Radcliff

26/07/2018 – 27/07/2018
10:00am-4:00pm

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno dulliau gwahanol i wneud printiau torlun pren i gyfranogwyr, gyda’r bwriad o greu argraffiad dau liw yn ystod y ddau ddiwrnod.

Bydd yr arlunydd yn cyflwyno darnau gwaith ei hun ac yn sgwrsio am ddefnyddio torluniau pren mewn llyfrau celf, gan ddangos enghreifftiau a llyfrau braslunio, blociau a deunyddiau perthnasol. Bydd trafodaeth am bapurau, pren, offer ac inciau yn ogystal â thechnegau argraffu amryliw blaengar.

Darperir holl ddeunyddiau a phapurau argraffu ond anogir myfyrwyr i ddod â delweddau eu hunain efo nhw i weithio arnyn nhw.

Mae Anthony yn dal i gynnal gweithdai ar gyfer Manchester School of Art (MMU) yn addysgu myfyrwyr BA, MA, PHD a myfyrwyr sylfaen blwyddyn gyntaf. Nid oes angen unrhyw brofiad arnoch, ac mae’r gweithdy wedi’i gynllunio ar gyfer arlunwyr profiadol a dechreuwyr sydd â diddordeb.

Mae ei brintiau a gomisiynwyd yn rhan o gasgliadau preifat a chorfforaethol gan gynnwys CCC Maes awyr Manceinion, y Casgliad Celf Seneddol, MMU Special Collections, Manchester Royal Infirmary, Ysbytai Chelsea a Westminster a’r Cyngor Prydeinig.

Yn ddiweddar, mae Anthony wedi dangos ei waith gyda’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, y Mountain Arts Festival-Cumbria, Ffair Printiau Woolwich, Neo International Print Prize Exhibition, New Light, Printfest a Dean Clough. Mae hefyd yn aelod o Leeds Fine Artists ac Academi Celfyddyd Gain Manceinion ac yn arddangos gwaith yn rheolaidd gyda nhw.

http://anthonyratcliffe.co.uk/

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
Mae’n rhaid neilltuo eich lle (trwy e-bost neu ffonio)

Sylwadau ar gau.