Heather Prescott

Invalid Displayed Gallery

Canfyddais hud gwneud platiau, incio ac argraffu amser maith yn ôl yn fyfyriwr celf blwyddyn gyntaf. Rwy’n dal i gael fy nghyffroi gan y prosesau argraffu sy’n gallu trawsnewid syniadau a delweddau a chreu nodweddion gweadol a chyffyrddol bendigedig. Daw ysbrydoliaeth y gwaith o arsylwi pobl, eu golwg, eu hymddygiad, eu personoliaethau, eu gobeithion, eu dyheadau, eu hofnau, eu hatgofion a’u caneuon. Mae llawer o’m gwaith yn ffigurol ac rwy’n mwynhau cipio eiliadau amser allai awgrymu straeon yn fy ngwaith.

www.heatherprescott.com

Sylwadau ar gau.