Ken Gowers

Invalid Displayed Gallery

Alcemydd y presennol sy’n  ffugio bod yn Artist – troi metel cyffredin yn ysbrydol ac yn aur.

Fy mwriad yw portreadu ysbryd pa bynnag bwnc y byddaf yn gweithio arno, gan gydweddu synwyrusrwydd y dwyrain â thechneg y gorllewin, teimladau ag arsylwadau, gan osgoi gorbwysleisio materoldeb cymaint o gelf fodern. Ysbrydolir yr amcan hwn yn bennaf gan ymweliadau â Tsieina yn ogystal â gwaith artistiaid o Japan fel Hiroshige a Hokusai, a gafodd gymaint o ddylanwad ar gelf y gorllewin 100 mlynedd yn ôl, yn ogystal ag artistiaid eraill a gafodd eu hysbrydoli ganddynt fel Felix Buhot a James Whistler. Yn fy ngwaith fel cemegydd yn gweithio ar drin arwynebau metel ac fel artist yn arbenigo mewn ysgythru ar gopr, ystyriaf fy hun yn rhyw fath o alcemydd presennol, yn troi metel cyffredin yn aur (o ran golwg) fel cemegydd, a throi metel cyffredin yn ysbrydol (yn drosiadol) fel artist.

Sylwadau ar gau.