Llyfrau Artistiaid gyda Estella Scholes

3/4 Awst 2017

10:00-16:00

‘’An art work in the hand’’.

Rydym wedi arfer efo gwneud printiau celfyddyd gain yn cynnig testun a darluniau ar gyfer llyfrau a wnaed â llaw. Bydd y gweithdy hwn yn eich annog i fod yn greadigol ac i ailddefnyddio/ailddyfeisio hen waith printiedig sydd dros ben neu wedi’i difrodi er mwyn creu fframwaith llyfr ei hun, fel y dangosir mewn llyfr celf yr artist ei hun. Chwiliwch trwy bortffolios a chistiau cynlluniau ar gyfer gwaith sydd dros ben, gan gynnwys llungopïau a phapurau cynargraffedig eraill, a dewch â nhw efo chi. Os fedrwch chi eu torri’n ddarnau, gallwch greu fframwaith llyfr.

Bydd y gweithdy yn trafod sawl dechneg adeiladu syml. Byddwch yn creu templedi, gan gynnwys nifer o batrymau plygu tudalen sengl, consertina, plygu origami, a phwyth pamffled, gallwch eu defnyddio yn unigol neu gyfuniad ohonynt, a mynd ymlaen i ddatblygu llyfrau eich hunain

Mae Estella Scholes MHA yn artist a thiwtor proffesiynol sydd wedi’i lleoli yn Crewe. Arddangosir ei gwaith yn eang ledled y Gogledd Orllewin a Chymru, a gellir dod o hyd iddo mewn casgliadau preifat a chyhoeddus mor bell i ffwrdd a Norwy a Qatar. Yng ngwreiddiol, cafodd ei hyfforddi fel arlunydd, ond dros y blynyddoedd diwethaf mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar wneud printiau gwreiddiol a llyfrau artistiaid.

www.artestella-scholes.co.uk

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

 

Sylwadau ar gau.