Llyfrau Syml Arlunwyr gydag Elizabeth Willow (23/07/2015-24/07/2015)

Llyfrau Syml i Arlunwyr

Gan ddefnyddio ystod o dechnegau plygu, ynghyd â gwaith pwytho, torri a gludo syml, bydd cyfranwyr yn creu casgliad o samplau o ffurfiau llyfr cain a chyffrous, rhai clawr caled a chlawr papur, gan gynnwys taflenni traddodiadol, llyfrau acordion a llyfrau blodau a mapiau cerfluniol yn seiliedig ar origami.  Byddwn yn archwilio’r pleserau a’r heriau sy’n ynghlwm â defnyddio papur, a thrafod y berthynas rhwng cynllun a chynnwys.

Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu (ond efallai bydd cyfranwyr yn dymuno dod ag argraffiadau bras eu hunain gyda nhw i’w newid yn llyfrau trawiadol…).

Mae’r gweithdy wedi’i hanelu at y rhai hynny sy’n newydd i gelf lyfrau; mae’n ddelfrydol ar gyfer gwneuthurwyr printiau sy’n dymuno ehangu dimensiynau argraffu, ac i unrhyw un sydd wrth eu bodd efo papur a llyfrau.

Mae llyfrau arlunwyr yn rhan bwysig o waith Elizabeth, ac mae ganddi ddiddordeb penodol yn y ffordd rydym yn ymgysylltu â gwrthrychau, a gyda’r berthynas rhwng ffurf a chynnwys.  Mae ei llyfrau wedi cael eu harddangos ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol, ac yn rhan o nifer o gasgliadau, gan gynnwys y Ganolfan Ymchwil Argraffu Gain a Tate Britain.

  • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
  • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00

Sylwadau ar gau.