Mary Hill

Invalid Displayed Gallery

Ganwyd Mary Hill yng Nghaerdydd ym 1967 a mynychodd Ysgol Bishop Gore yn Abertawe a Choleg Abertawe. Dilynodd gwrs gradd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol a Chelf Gymunedol yng Ngholeg Bradford, a bu’n gweithio ym Mhrosiect Celf Gymunedol Action Factory yn Blackburn. Bu’n weithiwr ieuenctid yng Ngwynedd ac yn rhan o nifer o brosiectau murluniau. Yn ogystal â hynny, dilynodd gwrs mynediad mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai, Bangor lle datblygodd ei gwaith ei hun, gan ymddiddori mewn argraffu a darlunio. Mae wedi arddangos ei gwaith yn Theatr Gwynedd a Phlas Power ac Oriel Editions yn Lerpwl ac mewn amrywiaeth o arddangosiadau celf agored. Mae ei gwaith hefyd i’w gweld yng Nghlinig Ciropracteg Llanelwy. Ar hyn o bryd, mae’n datblygu ei brwdfrydedd am natur, celf a’r awyr agored mewn technegau torlun leino a phren, ac mae hefyd yn gyfrifol am weithdy Artepillar, prosiect sy’n dysgu celf i blant yng Nghaer a Gogledd Cymru.

www.maryhillart.co.uk

Sylwadau ar gau.