Mynediad Agored Estynedig

10:00-16:00

  • 14/03/2015
  • 30/03/2015
  • 31/03/2015
  • 01/04/2015
  • 02/04/2015
  • 07/04/2015
  • 08/04/2015
  • 16/05/2015

Mae mynediad agored yn rhoi’r cyfle i unrhyw un â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio cyfleusterau’r stiwdio argraffu unwaith y byddan nhw’n ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Mae’r ganolfan yn darparu ar gyfer argraffu traddodiadol ac anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd ac argraffu â sgrîn.

£6.00 am hyd at 3 awr neu £10.00 am sesiwn cyfan (i aelodau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol)

Cysylltwch â ni os oes gennych anghenion argraffu penodol neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

photo 1(3)

Sylwadau ar gau.