Mynediad Agored Estynedig (24-28/10/2016)

Bydd 5 niwrnod o Fynediad Agored Estynedig yn ystod gwyliau hanner tymor mis Hydref.

  • Dydd Llun 24 Hydref
  • Dydd Mawrth 25 Hydref
  • Dydd Mercher 26 Hydref
  • Dydd Iau 27 Hydref
  • Dydd Gwener 28 Hydref

10:00-4:00

£6.00 am hyd at 4 awr neu £10.00 am sesiwn gyfan

Bydd Alex McIntosh yn y stiwdio i oruchwylio pob un o’r 5 niwrnod mynediad agored estynedig a bydd hefyd yn helpu Nigel Morris, Yr Hwylusydd Argraffu newydd, i ymgartrefu yn ei swydd newydd.

Diolch yn fawr i Alex am gytuno i gynorthwyo’r Ganolfan ac am gymryd amser o’i waith yn Print Northern.

print-centre-canolfan-argraffu-wrexham

Sylwadau ar gau.