National Original Print Exhibition

Mae’n anrhydedd i’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol gael noddi’r Arddangosfa Genedlaethol Printiau Gwreiddiol sydd i’w chynnal yn Oriel Bankside (wrth ymyl y Tate Modern ar South Bank Llundain).

Sioe agored yw’r Arddangosfa Genedlaethol Printiau Gwreiddiol a sefydlwyd gan y Gymdeithas Frenhinol Paentwyr/Argraffwyr gyda’r nod o hyrwyddo rhinweddau argraffu i gynulleidfa ehangach.

Mae pob ffurf ar argraffu gwreiddiol yn gymwys i ymgeisio.

Edrychwch ar y wefan am fanylion a chanllawiau cyflwyno
http://nationalprint.org/

Bydd detholiad o’r gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Bankside, 48 Hopton Street, Llundain SE1

9JH (wrth ymyl y Tate Modern) o 16 – 28 Medi 2014.

Cynigir gwobr gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn rhan o’r nawdd.

Sylwadau ar gau.