Noson Agored Coleg Cambria

Diolch yn fawr i Alex McIntosh, Hwylusydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, am arwain gweithdy gwneud printiau sychbwynt gyda dysgwyr yn y Stiwdio, fel rhan o Noson Agored Coleg Cambria (26/02/15). Gwnaeth y gwaith a’r cyfleusterau argraff fawr ar bawb a ymwelodd â’r adran.

Da iawn chi i’r holl ddysgwyr Celf a Dylunio a gymerodd ran, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi eto yn fuan.

Sylwadau ar gau.