Os oes Ansicrwydd Gwnewch Fonoteip gydag Emma Gregory – Dim lle ar ôl

Dydd Iau 11 – Dydd Gwener 12 Awst 2016

10:00-16:00

Creu mono brintiau yn defnyddio cymysgedd o dechnegau stensil, rholer atred a darlunio dargopïo gydag a heb argraffwasg. Dysgu sut i ddefnyddio monoteip fel ‘offeryn ymchwilio’ i ddatblygu syniad neu ddelwedd. Edrych ar sut mae dylunwyr penodol yn defnyddio monoteip fel carreg camu ar gyfer printio sgrin ac ysgathru ffotopolymer.

Astudiodd Emma Gregory Gelfyddyd Gain yn Central School of Art  Design, yn dilyn hynny aeth lawr sawl llwybr gyrfa, yn gweithio ar gyfer sefydliadau’r celfyddydau gan gynnwys Hayward Gallery, y Theatr Genedlaethol a Riverside Studios. Yn ddiweddarach ailsefydlodd y stiwdio intaglio Bluecoat’s (‘diwenwyn’), ac ychwanegodd sgrin-brintio. Mae Emma bellach yn byw yn Bristol yn addysgu ac yn creu gwaith.

www.emmagregory.co.uk

Facebook ac Instagram: emmagregorymakes

Twitter: emmagregory5

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00 

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Emma Gregory (Pic)

Sylwadau ar gau.