Owen Anthony Jones

Invalid Displayed Gallery

Mae fy ngwaith yn reddfol a sythweledol ac yn seiliedig ar ddarluniau ac atgofion am leoliadau a digwyddiadau. Mae’r pethau hyn yn fy ysbrydoli, yn cynnal ymdeimlad o hanes a chysylltiad â’r gorffennol. Weithiau, gellir gweld hyn yn ôl y marciau ar y tir, y marciau rydw i’n eu gwneud a’r marciau ar y gwrthrychau eu hunain.

Yn fy ngwaith cyfrwng cymysg, ychwanegir haenau a chânt eu crafu yn ôl. Yn yr un modd ag y mae’r tirlun ac atgofion yn cael eu ffurfio a’u herydu, mae’r marciau yn weddill gweithrediadau a thraul amser. Fy nod yw mynegi a dathlu fy nghysylltiad â Bywyd a’i storïau, ei atgofion a fy hanes.

Canlyniad uniongyrchol i’m gwaith ymchwil i’r defnydd cynyddol o doriadau laser mewn argraffu yw datblygiad y delweddau yn “Australian Flower”. Torrwyd y bloc persbecs a chafodd y ddelwedd ailadrodd ei ysgythru ar ffrâm wydr y blwch gan ddefnyddio laser.

Mae “Bombers’ Moon” yn seiliedig ar fy atgofion a straeon teuluol am fasgiau nwy yn yr Ail Ryfel Byd. Argreffir y delweddau torlun leino ar hen bapur lapio brown a chânt eu rhoi mewn poteli samplau mewn hen flwch llwyd tebyg i offer rhyfel ac arddangosiadau mewn amgueddfeydd.

Mae “Cellular Landscape” yn ddarn cyfrwng cymysg o gyfres o waith yn seiliedig ar y caeau wedi’u haredig ger fy nghartref. Mae wyneb y cerdyn wedi ei rwygo ac yna gwneir gwaith arno gydag amryw o gyfryngau dau ddimensiwn a chollage. Yna, cafodd colagraff mawr wedi’i dorri â llaw yn seiliedig ar adeiledd celloedd ei argraffu dros yr wyneb.

Sylwadau ar gau.