Pam Newall

Invalid Displayed Gallery

Lluniwyd fy ngwaith argraffu o ddarluniau neu ddelweddau ffotograffig, gan eu cynnwys weithiau. Yn ddiweddar, rwyf wedi defnyddio ysgythru, ffotoysgythru a ffotosgrîn/sgrînsidan. I mi, mae argraffu yn ddull o weld pethau yn fwy ymwybodol ac yn llai mympwyol, o fynegeio profiadau a rheoli dryswch arsylwi diddiwedd. Carwn i’m printiau gofnodi’r ymylol a theilyngu’r gwyliwr sy’n ymdroi o’u blaenau ac yn meddwl am yr hanesion sydd ynddynt. Mae cipolwg o ffiniau ein dinasoedd a’n maestrefi yn gyffredin i’r printiau. Mae yna atgofion o’r ffilm noir, y difynegiant, ymylon pethau, efallai weithiau is-destun pryder a thrais sylfaenol. Wedi fy nenu at ffotograffiaeth ddifynegiant Ewropeaidd yr 1990au, yn aml yn cyflwyno llefydd a wagwyd o’u preswylwyr, gall ddelweddau gael ‘ mudandod dawedog…sy’n eu gadael yn agored i’w dehongli’

www.axisweb/p/pamnewall

Sylwadau ar gau.