Printio Cyfunol gyda Greg Fuller

27/28 Gorffennaf 2017

10:00-16:00

http://gregfuller.me.uk/

Printiau Cyfunol

Yn y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio’r elfennau technegol allweddol o wneud printiau cyffredinol, er mwyn gallu datblygu syniadau yn greadigol.

Mae’r gweithdy wedi’i lunio i roi gwybodaeth i wneuthurwyr printiau ynglŷn â’r elfennau allweddol sylfaenol printio sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o brosesau. Bydd hyn yn caniatáu i’r arlunydd unigol creu hyblygrwydd er mwyn symud yn gyfforddus rhwng prosesau wrth i’r gwaith datblygu.

Bydd y gweithdy’n trafod:

 • Dewis papur addas a pharatoi
 • Systemau cofrestru
 • Mathau a natur inc ar gyfer sgrin, cerfwedd ac intaglio.

Gan ddechrau gyda chefndir gweadeddol wedi’i argraffu ar sgrin, byddwch yn trosbrintio colagraff gan ddefnyddio cerfwedd, intaglio neu’r ddau (pa bynnag un sydd fwyaf addas ar gyfer eich gwaith unigol chi).

Diwrnod 1

 • sgwrs fer am bapur, systemau cofrestru ac inciau.
 • sgrin-brintio ar gefndiroedd gweadeddol a baratowyd o flaen llaw
 • paratoi 2 blât colagraff

Diwrnod 2

 • trosbrintio plât colagraff, cerfwedd neu intaglio
 • dulliau taenu inc
 • datblygu syniadau

Bydd angen i chi ddod â:

 • deunyddiau gweadeddol a lluniadau llinellau (A4 ar y mwyaf) gellid eu torri, cerfio neu eu defnyddio i greu plât colagraff.
 • brwdfrydedd a llawer o syniadau

Heb fod yn aelod £120.00 / Aelodau £75.00
Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni)

Sylwadau ar gau.