Sally Dixon-Leigh

Invalid Displayed Gallery

Mae fy ngwaith celf wedi datblygu ers dechrau dosbarthiadau bore Sadwrn yn Goldsmiths, dilyn cwrs sylfaen yn Ysgol Celf a Dylunio Reigate ac yna cwrs gradd B.A. (Anrh) Dylunio:Animeiddio yn NEWI, wedi’i achredu gan Brifysgol Cymru. Cyfoethogwyd hyn gan gyrsiau byr a gwaith personol.

Canolbwyntia fy ngwaith ar y byd naturiol â’i liwiau, ei ffurfiau a’i strwythur. Rwyf wedi cael cyfle bob amser i “sefyll a syllu”, cyfle i gymryd seibiant a sylwi. Mae fy narluniau a’m paentiadau o flodau, ffrwythau, llysiau, ffyngau a thirluniau wedi bod yn siwrnai o ganfyddiad i well deallusrwydd a gwerthfawrogiad. Rwy’n mwynhau darlunio manwl a’r braslun arsylwadol cyflym o bobl mewn amgylchedd trefol fel ei gilydd.

Caf bleser o arbrofi gyda thechnegau a chyfryngau gwahanol. Mae fy noniau arsylwadol a’m deallusrwydd yn esblygu.

Datblygir syniad cychwynnol argraffiad o’r arsylwadau yr wyf wedi eu cofnodi fel brasluniau, ffotograffau a phaentiadau ar y pwnc. Yna, ceisiaf fireinio a symleiddio’r ddelwedd cyn paratoi ar gyfer argraffu. Dilynir hyn gan baratoi’r plât neu’r darlun paratoadol ar gyfer monoprint. Yna daw’r argraffu, a boddhad yr argraffiad terfynol yn ei sgil.

Sylwadau ar gau.